• بخشهای خبری
  •  
   منبع خبر :
   تعداد بازدید: 247
   کد: 143488
   تاریخ انتشار:
   ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

   تاکسی های اینترنتی ضابطه مند
   می شوند

   سید مهدی علوی مقدم، چهارشــنبه شــب گذشــته در همایش »شهر هوشــمند، حمل و نقل هوشــمند« افزود: ابتدای امسال، آییننامهای برای تاکســیهای اینترنتی تدوین شــد و در شورای چهارم مشهد به تصویب رسید که براساس آن، این شرکتها باید از شهرداری مشهد برای سامانه نرمافزاری و همچنین فعالیت حوزه حمل و نقل مجوز بگیرند اما این شــرکتها به مصوبه اعتــراض و نامهای بــه وزارت فناوری و ارتباطات ارائــه کردند که وزیــر هم به دنبال آن، دســتور بازنگری در این مصوبه را داد
   تاکسی های اینترنتی ضابطه مند می شوند

   مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی شــهرداری مشهد گفت: تاکسیهای اینترنتی در مشــهد ضابطه مند میشوند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، سید مهدی علوی مقدم، چهارشــنبه شــب گذشــته در همایش »شهر هوشــمند، حمل و نقل هوشــمند« افزود: ابتدای امسال، آییننامهای برای تاکســیهای اینترنتی تدوین شــد و در شورای چهارم مشهد به تصویب رسید که براساس آن، این شرکتها باید از شهرداری مشهد برای سامانه نرمافزاری و همچنین فعالیت حوزه حمل و نقل مجوز بگیرند اما این شــرکتها به مصوبه اعتــراض و نامهای بــه وزارت فناوری و ارتباطات ارائــه کردند که وزیــر هم به دنبال آن، دســتور بازنگری در این مصوبه را داد.وی گفت: در شــورای پنجم این موضوع در کمیســیون حمل و نقل و ترافیک با حضور شرکتهای تاکسی اینترنتی بررسی و قرار بر این شد این شرکتها با توجه به این که بر اســاس قانون نظام صنفی، اتحادیــه کســب و کارهــای اینترنتــی وجــود دارد، مجوز بخش نرمافزاری تاکســیهای اینترنتی را از اتاق اصناف دریافت کنند اما در بخش حمل و نقلی، نظارت ها برعهده تاکسیرانی مشــهد باشــد، این اصالحیه انجام شده است و بــه زودی در صحــن علنی شــورای اســامی شــهر ارائه میشــود.وی تصریح کرد: رویکرد مقامات عالی اســتان و مقامات قضایی نیز فعالیت شرکتهای تاکسی اینترنتی در چارچوب قانون اســت و ضابطهمند کردن شرکتهای تاکسی اینترنتی به نفع شهروندان و حتی همین شرکتها خواهد بود. در حوزه تاکسیرانی چارهای جز استفاده از فناوری نداریم معــاون سیاســی و امنیتــی فرمانــدار مشــهد نیــز در این مراســم گفت: در حــوزه تاکســی و حمل و نقــل عمومی، چارهای جز پیشرفت و استفاده از فناوری نداریم. خوش نیت درباره فعالیت تاکسی های اینترنتی اظهار کرد: تغییرات را باید پذیرفــت، در غیر ایــن صورت، تغییرات مــا را حذف میکنند و در حوزه تاکسیهای تلفنی نیز ایجاد نرمافزاری جدید در این حوزه کمک میکند تا این ظرفیت حذف نشود. وی افزود: امروز اگر این خدمات به شیوه سنتی ادامه پیدا کند با مشــکل جدی مواجه خواهیم شــد پس چارهای جز استفاده از فناوری و پیشرفت هرچه بیشتر نداریم و این یک اختیار نیست بلکه اجبار است. 

   تعداد بازدید: 247
   ارزیابی
   امتیاز کسب شده در ارزیابی:
   ارزیابی این مورد:
   1 0
   آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر
 • پیوند های مفید
 • آمار بازدید
  مجموع بازدیدها : 1,325,550
  تعداد بازدید امروز : 1,219
  تعداد بازدید دیروز : 1,336
  آخرین به روزرسانی : 09:05  1397/07/28
 • تماس با ما
  تلفن :33134
  فاکس :05133448136
  آدرس :مشهد-انتهای خیابان فدائیان اسلام(نخریسی)-ساختمان حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک-طبقه اول
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد انجام میگردد
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد